BẢNG GIÁ MỚI NHẤT CẬP NHẬT THÁNG 11:

Shophouse mặt Tố Hữu (Hướng Tây bắc)

 • Diện tích: 94,6m2
 • Mặt tiền: 5,5m
 • Giá: 25 tỷ 637

Shophouse mặt Tố Hữu (Hướng Đông Nam)

 • Diện tích: 105m2 & 115m2
 • Mặt tiền: 5,5m
 • Giá: 25 tỷ 040 & 26 tỷ 524

Liền kề Galaxy 3 (dãy đầu tiên)

 • Diện tích: 94.6m2
 • Mặt tiền: 5,5m
 • Giá: 12 tỷ 866 & 13 tỷ 871

Liền kề Galaxy 4 (dãy thứ 2)

 • Diện tích: 86m2 & 89m2
 • Mặt tiền: 5,5m
 • Giá: 11 tỷ 654 & 11 tỷ 769

Liền kề Galaxy 5 (dãy thứ 3)

 • Diện tích: 86m2 & 97m2
 • Mặt tiền: 5,5m
 • Giá: 11 tỷ 524 & 12 tỷ 773

Liền kề Galaxy 6 (dãy cuối gần Công viên)

 • Diện tích: 101m2
 • Mặt tiền: 5,5m
 • Giá: 13 tỷ 494
0977.044.699