TIẾN ĐỘ NGÂN HÀ VẠN PHÚC – TSQ GALAXY

  • Đợt 1:Thanh toán 39% tổng giá trị – Khi ký HĐ Mua Bán
  • Đợt 2:Thanh toán 36% tổng giá trị – Sau 80 ngày khi ký HĐ
  • Đợt 3:Thanh toán 20% tổng giá trị – Sau 120 ngày khi ký HĐ
  • Đợt 4:Thanh toán 05% tổng giá trị – Khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

0977.044.699